Marek Moszczynski

Imię i nazwisko: Marek Moszczynski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Lista: Kongres Liberalno-Demokratyczny

Okreg wyborczy: 13 Jelenia Gora

Partia (wybory): Kongres Liberalno-Demokratyczny

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Wroclawska, Wroclaw, 1988, Wydzial Mechaniczno-Energetyczny, sp. aparatura procesowa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: organizacja i zarzadzanie spolka

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Lista)
- posłowie z 13 Jelenia Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Partia (wybory))
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Wroclawska, Wroclaw, 1988, Wydzial Mechaniczno-Energetyczny, sp. aparatura procesowa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z organizacja i zarzadzanie spolka (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)