Maria Dmochowska

Imię i nazwisko: Maria Dmochowska
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Maria Dmochowska - X kadencja 1989 - 1991
- Maria Dmochowska - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 4 Lodz

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk 207, 214, 260)

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych i ich rodzin (druk 808)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii nt. rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy budzetowej na rok 1992 wraz z autopoprawka (druk 522)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej na rok 1993 wraz z uzasadnieniem - w czesciach dot. Komisji Polityki Spolecznej (druk 598)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druki 758 i 804) oraz rzadowego projektu o zmianie tej ustawy (druk 833)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Medyczna, Lodz, 1955, Wydzial Lekarski, kierunek medyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 4 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk 207, 214, 260) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych i ich rodzin (druk 808) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii nt. rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy budzetowej na rok 1992 wraz z autopoprawka (druk 522) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej na rok 1993 wraz z uzasadnieniem - w czesciach dot. Komisji Polityki Spolecznej (druk 598) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druki 758 i 804) oraz rzadowego projektu o zmianie tej ustawy (druk 833) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Medyczna, Lodz, 1955, Wydzial Lekarski, kierunek medyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)