Maria Zajaczkowska

Imię i nazwisko: Maria Zajaczkowska
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Maria Zajaczkowska - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 17 Bydgoszcz

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o dzialalnosci ubezpieczeniowej (druk 547, 561, 652)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o Przedsiebiorstwach Komunalnych Uzytecznosci Publicznej (druk 721)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania dezyderatow dotyczacych polityki gospodarczej regionu lodzkiego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska (druk 301)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Wroclawska, Wroclaw, 1961, Wydzial Chemiczny sp. fototechnika

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier - projektant

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 17 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o dzialalnosci ubezpieczeniowej (druk 547, 561, 652) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o Przedsiebiorstwach Komunalnych Uzytecznosci Publicznej (druk 721) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania dezyderatow dotyczacych polityki gospodarczej regionu lodzkiego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska (druk 301) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Wroclawska, Wroclaw, 1961, Wydzial Chemiczny sp. fototechnika (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier - projektant (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)