Mariusz Grabowski

Imię i nazwisko: Mariusz Grabowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 31 Tarnow

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk 170)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i innych ustaw (druk 377)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Regulamin Sejmu RP (druk 445)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy zmieniajacej ustawe o Komisji Kodyfikacyjnej (druk 83)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania inicjatywy ustawodawczej dotyczacej zmiany ustawy o zwrocie majatku utraconego przez zwiazki zawodowe i organizacje spoleczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw lustracyjnych (druk 386, 399)

Podkomisje: Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego

Podkomisje: Podkomisja praw i obowiazkow obywateli

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzedu Ochrony Panstwa, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin (druk 872, 876)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow uchwal w sprawie powolania Komisji parlamentarnej do zbadania zgodnosci dzialan podjetych przez ministra spraw wewnetrznych zwiazanych z uchwala Sejmu z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie ujawnienia

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy "Karta Nauczyciela" i ustawy o szkolnictwie wyzszym (druk 244, 244-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk 328)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo budowlane (druk 124)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do ponownego rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji zawartego w sprawozdaniu Komisji Ustawodawczej (druk 130) w zwiazku z wystapieniem Prezydenta z dnia 20-02-1992 r. oraz zglosz

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw - o uchwaleniu Konstytucji RP (druk 16) - o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (druk 42)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1991, Prawniczy

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: asystent Katedry Prawa Cywilnego w Lublinie

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 31 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk 170) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i innych ustaw (druk 377) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Regulamin Sejmu RP (druk 445) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy zmieniajacej ustawe o Komisji Kodyfikacyjnej (druk 83) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania inicjatywy ustawodawczej dotyczacej zmiany ustawy o zwrocie majatku utraconego przez zwiazki zawodowe i organizacje spoleczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw lustracyjnych (druk 386, 399) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja praw i obowiazkow obywateli (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzedu Ochrony Panstwa, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin (druk 872, 876) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow uchwal w sprawie powolania Komisji parlamentarnej do zbadania zgodnosci dzialan podjetych przez ministra spraw wewnetrznych zwiazanych z uchwala Sejmu z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie ujawnienia (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy "Karta Nauczyciela" i ustawy o szkolnictwie wyzszym (druk 244, 244-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk 328) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo budowlane (druk 124) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do ponownego rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji zawartego w sprawozdaniu Komisji Ustawodawczej (druk 130) w zwiazku z wystapieniem Prezydenta z dnia 20-02-1992 r. oraz zglosz (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw - o uchwaleniu Konstytucji RP (druk 16) - o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (druk 42) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1991, Prawniczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z asystent Katedry Prawa Cywilnego w Lublinie (Zawod/stanowisko)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)