Michal Chalonski

Imię i nazwisko: Michal Chalonski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 8 Kielce

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o monopolu tytoniowym i poselskiego projektu ustawy o monopolu spirytusowym (druk 188, 267)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw lustracyjnych (druk 386, 399)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy budzetowej w czesci 81 - Rezerwy ogolne (druk 183)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (druk 238)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (druk 163)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (druk 332)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o oznaczaniu wyrobow znakami skarbowymi akcyzy (druk 731)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrobow tytoniowych wraz z projektami podstawowych aktow wykonawczych (druk 732)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna, Krakow, 1983, Organizacja i Zarzadzanie

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konwencja Polska
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 8 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o monopolu tytoniowym i poselskiego projektu ustawy o monopolu spirytusowym (druk 188, 267) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw lustracyjnych (druk 386, 399) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy budzetowej w czesci 81 - Rezerwy ogolne (druk 183) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (druk 238) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (druk 163) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (druk 332) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o oznaczaniu wyrobow znakami skarbowymi akcyzy (druk 731) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrobow tytoniowych wraz z projektami podstawowych aktow wykonawczych (druk 732) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna, Krakow, 1983, Organizacja i Zarzadzanie (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)