Pawel Kotlarski

Imię i nazwisko: Pawel Kotlarski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Ruch dla Rzeczypospolitej"

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Lista: Porozumienie Obywatelskie Centrum

Okreg wyborczy: 6 Konin

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Medyczna, Poznan, 1988, Wydzial Lekarski

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Ruch dla Rzeczypospolitej"
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Obywatelskie Centrum (Lista)
- posłowie z 6 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Medyczna, Poznan, 1988, Wydzial Lekarski (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)