Piotr Krutul

Imię i nazwisko: Piotr Krutul
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Piotr Krutul - III kadencja 1997 - 2001
- Piotr Krutul - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Lista: Porozumienie Ludowe

Okreg wyborczy: 25 Bialystok

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk 276)

Podkomisje: Podkomisja ds. mlodziezy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Bialostocka, Bialystok, 1986, Wydzial Mechaniczny, sp. maszyny i urzadzenia rolnicze

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: wojt gminy, rolnik indywidualny

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Ludowe (Lista)
- posłowie z 25 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk 276) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. mlodziezy (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Bialostocka, Bialystok, 1986, Wydzial Mechaniczny, sp. maszyny i urzadzenia rolnicze (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z wojt gminy, rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)