Piotr Nowina-Konopka

Imię i nazwisko: Piotr Nowina-Konopka
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Piotr Nowina-Konopka - II kadencja 1993 - 1997
- Piotr Nowina-Konopka - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 7 Radom

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna - Nowy Lad swiatowy a polska racja stanu

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania tekstu oswiadczenia katynskiego

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Gdansk-Sopot, 1972, Wydzial Ekonomiki Transportu

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: polityk

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 7 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna - Nowy Lad swiatowy a polska racja stanu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania tekstu oswiadczenia katynskiego (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Gdansk-Sopot, 1972, Wydzial Ekonomiki Transportu (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z polityk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)