Ryszard Bartosz

Imię i nazwisko: Ryszard Bartosz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 27 Zamosc

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1989, Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Spolecznych, sp. dziennikarstwo

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 27 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1989, Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Spolecznych, sp. dziennikarstwo (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)