Ryszard Bugaj

Imię i nazwisko: Ryszard Bugaj
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Ryszard Bugaj - X kadencja 1989 - 1991
- Ryszard Bugaj - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy - Kolo Parlamentarne

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art.

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Solidarnosc Pracy

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania poselskiego projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A)

Podkomisje: Podkomisja ds. bankowosci i ubezpieczen

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia wydatkow budzetowych na inwestycje centralne w I kwartale 1992 r. (zal. nr 3 do projektu ustawy o prowizorium budzetowym) - druk 19

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia wydatkow budzetowych w I kwartale 1992 r. w czesciach budzetowych 01, 10, 11, 03, 07, 12 i 43 (zal. nr 1 do projektu ustawy o prowizorium budzetowym) - druk 19

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy budzetowej w czesci 81 - Rezerwy ogolne (druk 183)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zal. nr 1 do ustawy budzetowej na 1993 r. (druk 589)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zalacznika nr 3 do ustawy budzetowej na 1993 r. - inwestycje centralne (druk 598)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. analizy dochodow budzetowych w 1993 r.

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o powszechnej prywatyzacji oraz narodowych funduszach inwestycyjnych (druk 435)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia uchwaly w sprawie dodatkowych srodkow na rolnictwo w 1992 r. (druk 82)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, Wydzial Ekonomii Politycznej, sp. teoria ekonomii

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista - pracownik naukowo-badawczy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy - Kolo Parlamentarne
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Solidarnosc Pracy (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania poselskiego projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. bankowosci i ubezpieczen (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia wydatkow budzetowych na inwestycje centralne w I kwartale 1992 r. (zal. nr 3 do projektu ustawy o prowizorium budzetowym) - druk 19 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia wydatkow budzetowych w I kwartale 1992 r. w czesciach budzetowych 01, 10, 11, 03, 07, 12 i 43 (zal. nr 1 do projektu ustawy o prowizorium budzetowym) - druk 19 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy budzetowej w czesci 81 - Rezerwy ogolne (druk 183) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zal. nr 1 do ustawy budzetowej na 1993 r. (druk 589) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zalacznika nr 3 do ustawy budzetowej na 1993 r. - inwestycje centralne (druk 598) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. analizy dochodow budzetowych w 1993 r. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o powszechnej prywatyzacji oraz narodowych funduszach inwestycyjnych (druk 435) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia uchwaly w sprawie dodatkowych srodkow na rolnictwo w 1992 r. (druk 82) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, Wydzial Ekonomii Politycznej, sp. teoria ekonomii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista - pracownik naukowo-badawczy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)