Slawomir Rogucki

Imię i nazwisko: Slawomir Rogucki
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego

Lista: NSZZ Solidarnosc

Okreg wyborczy: 27 Zamosc

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o Przedsiebiorstwach Komunalnych Uzytecznosci Publicznej (druk 721)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 616)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 181, 390, 594)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1989, Wydzial Humanistyczny, sp. historia

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: etatowy pracownik zwiazku zawodowego

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z NSZZ Solidarnosc (Lista)
- posłowie z 27 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o Przedsiebiorstwach Komunalnych Uzytecznosci Publicznej (druk 721) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 616) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 181, 390, 594) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1989, Wydzial Humanistyczny, sp. historia (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z etatowy pracownik zwiazku zawodowego (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)