Stanislaw Baran

Imię i nazwisko: Stanislaw Baran
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Lista: NSZZ Solidarnosc

Okreg wyborczy: 30 Przemysl

Podkomisje: Podkomisja ds. transportu

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o przedsiebiorstwie panstwowym "Polskie Koleje Panstwowe" oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 582)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Zasadnicza Szkola Metalowa, Oryszew, 1968

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Zawod/stanowisko: przewodniczacy Komisji Zakladowej NSZZ Solidarnosc, dzialacz zwiazkowy - etatowy

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z NSZZ Solidarnosc (Lista)
- posłowie z 30 Przemysl (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. transportu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o przedsiebiorstwie panstwowym "Polskie Koleje Panstwowe" oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 582) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Zasadnicza Szkola Metalowa, Oryszew, 1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z przewodniczacy Komisji Zakladowej NSZZ Solidarnosc, dzialacz zwiazkowy - etatowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)