Stanislaw Kocjan

Imię i nazwisko: Stanislaw Kocjan
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Lista: Solidarnosc-80

Okreg wyborczy: 20 Szczecin

Podkomisje: Podkomisja ds. gospodarki morskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druk 638)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej na rok 1993 wraz z uzasadnieniem - w czesciach dot. Komisji Polityki Spolecznej (druk 598)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Szczecinska, Szczecin, 1983, Wydzial Elektryczny, sp. przetwarzanie i uzytkowanie energii elektrycznej

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: starszy projektant ukladow automatyki przemyslowej

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Solidarnosc-80 (Lista)
- posłowie z 20 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. gospodarki morskiej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druk 638) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej na rok 1993 wraz z uzasadnieniem - w czesciach dot. Komisji Polityki Spolecznej (druk 598) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Szczecinska, Szczecin, 1983, Wydzial Elektryczny, sp. przetwarzanie i uzytkowanie energii elektrycznej (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z starszy projektant ukladow automatyki przemyslowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)