Stanislaw Sobanski

Imię i nazwisko: Stanislaw Sobanski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Lista: NSZZ Solidarnosc

Okreg wyborczy: 19 Gorzow

Podkomisje: Podkomisja ds. turystyki

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Liceum Ekonomiczne, Pila, 1991

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: skarbnik Komisji Zakladowej NSZZ S

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z NSZZ Solidarnosc (Lista)
- posłowie z 19 Gorzow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. turystyki (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Liceum Ekonomiczne, Pila, 1991 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z skarbnik Komisji Zakladowej NSZZ S (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)