Stanislaw Weglarz

Imię i nazwisko: Stanislaw Weglarz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Lista: NSZZ Solidarnosc

Okreg wyborczy: 28 Lublin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace, Gliwice, 1966

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: przewodniczacy Zarzadu Regionu NSZZ S , czlonek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ S d/s szkolen Zwiazku w Gdansku

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z NSZZ Solidarnosc (Lista)
- posłowie z 28 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace, Gliwice, 1966 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z przewodniczacy Zarzadu Regionu NSZZ S , czlonek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ S d/s szkolen Zwiazku w Gdansku (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)