Stanislaw Weglowski

Imię i nazwisko: Stanislaw Weglowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Stanislaw Weglowski - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Ruch dla Rzeczypospolitej"

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Lista: Porozumienie Obywatelskie Centrum

Okreg wyborczy: 24 Ostroleka

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow uchwaly Sejmu RP w sprawie zalozen polityki mieszkaniowej panstwa (druk 822, 902)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci (druk 172)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osob fizycznych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia prowizorium budzetowego na okres od 1 stycznia do 31 marca 1992 r.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: - Politechnika Warszawska, Warszawa, 1973, Wydzial Techniczny

Ukonczona szkola: - Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomiczny

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Ruch dla Rzeczypospolitej"
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Obywatelskie Centrum (Lista)
- posłowie z 24 Ostroleka (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow uchwaly Sejmu RP w sprawie zalozen polityki mieszkaniowej panstwa (druk 822, 902) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci (druk 172) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osob fizycznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia prowizorium budzetowego na okres od 1 stycznia do 31 marca 1992 r. (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Politechnika Warszawska, Warszawa, 1973, Wydzial Techniczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomiczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)