Stanislaw Zajac

Imię i nazwisko: Stanislaw Zajac
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Stanislaw Zajac - III kadencja 1997 - 2001
- Stanislaw Zajac - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art.

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 30 Przemysl

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych zmian ustrojowych w sadownictwie oraz kasacji (Druk 140, 140-A, 137, 138)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do prac nad projektem ustawy o niestosowaniu przepisow o przedawnieniu w zakresie wymienionym w punkcie 3 Uchwaly Sejmu z dnia 1 lutego 1992 r.

Podkomisje: Podkomisja ds. koncesji, licencji i fundacji

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1970, Wydzial Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: adwokat

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 30 Przemysl (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych zmian ustrojowych w sadownictwie oraz kasacji (Druk 140, 140-A, 137, 138) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do prac nad projektem ustawy o niestosowaniu przepisow o przedawnieniu w zakresie wymienionym w punkcie 3 Uchwaly Sejmu z dnia 1 lutego 1992 r. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. koncesji, licencji i fundacji (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1970, Wydzial Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z adwokat (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)