Tadeusz Gajda

Imię i nazwisko: Tadeusz Gajda
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Tadeusz Gajda - VIII kadencja 1980 - 1985
- Tadeusz Gajda - II kadencja 1993 - 1997
- Tadeusz Gajda - III kadencja 1997 - 2001
- Tadeusz Gajda - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 3 Plock

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja praw i obowiazkow obywateli

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Rolnicze, Zduny, 1976, ogolnorolniczy

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik indywidualny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 3 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja praw i obowiazkow obywateli (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Rolnicze, Zduny, 1976, ogolnorolniczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)