Tadeusz Iwinski

Imię i nazwisko: Tadeusz Iwinski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Tadeusz Iwinski - II kadencja 1993 - 1997
- Tadeusz Iwinski - III kadencja 1997 - 2001
- Tadeusz Iwinski - IV kadencja 2001 - 2005
- Tadeusz Iwinski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 23 Olsztyn

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. prawodawstwa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna - Nowy Lad swiatowy a polska racja stanu

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. ustalenia odpowiedzialnosci osob przygotowujacych i realizujacych stan wojenny, zbadania dzialan podejmowanych przez MSW po 13 grudnia 1981 r. oraz przestepnych zachowan funkcjonariuszy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: profesor nadzwyczajny

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Warszawa, 1968

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: lacina

Znajomosc jezykow: arabski

Znajomosc jezykow: japonski

Znajomosc jezykow: portugalski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: hiszpanski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 23 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. prawodawstwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna - Nowy Lad swiatowy a polska racja stanu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. ustalenia odpowiedzialnosci osob przygotowujacych i realizujacych stan wojenny, zbadania dzialan podejmowanych przez MSW po 13 grudnia 1981 r. oraz przestepnych zachowan funkcjonariuszy (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor nadzwyczajny (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechnika Warszawska, Warszawa, 1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z lacina (Znajomosc jezykow)
- posłowie z arabski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z japonski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z portugalski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z hiszpanski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)