Tadeusz Jedrzejczak

Imię i nazwisko: Tadeusz Jedrzejczak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Tadeusz Jedrzejczak - II kadencja 1993 - 1997
- Tadeusz Jedrzejczak - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 19 Gorzow

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Zielona Gora, 1981, nauczyciel historii

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: polityk

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 19 Gorzow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Zielona Gora, 1981, nauczyciel historii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z polityk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)