Tadeusz Mazowiecki

Imię i nazwisko: Tadeusz Mazowiecki
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Tadeusz Mazowiecki - III kadencja 1961 - 1965
- Tadeusz Mazowiecki - IV kadencja 1965 - 1969
- Tadeusz Mazowiecki - V kadencja 1969 - 1972
- Tadeusz Mazowiecki - II kadencja 1993 - 1997
- Tadeusz Mazowiecki - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 18 Poznan

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego

Podkomisje: Podkomisja praw i obowiazkow obywateli

Stan cywilny: wdowiec

Staz parlamentarny: posel III kadencji; posel IV kadencji; posel V kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Wydzial Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: publicysta, polityk

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 18 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja praw i obowiazkow obywateli (Podkomisje)
- posłowie z wdowiec (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji; posel IV kadencji; posel V kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Wydzial Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z publicysta, polityk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)