Teresa Bazala

Imię i nazwisko: Teresa Bazala
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 12 Walbrzych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektowanych zmian w ustawach z zakresu oswiaty

Podkomisje: Podkomisja zagadnien systemu zrodel prawa

Podkomisje: Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego

Stan cywilny: panna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1977, Wydzial Filozoficzno-Historyczny, sp. historia nauczycielska

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel historii

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 12 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektowanych zmian w ustawach z zakresu oswiaty (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja zagadnien systemu zrodel prawa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego (Podkomisje)
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1977, Wydzial Filozoficzno-Historyczny, sp. historia nauczycielska (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel historii (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)