Tomasz Holc

Imię i nazwisko: Tomasz Holc
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Lista: Polska Partia Przyjaciol Piwa

Okreg wyborczy: 22 Gdansk

Partia (wybory): Polska Partia Przyjaciol Piwa

Podkomisje: Podkomisja ds. turystyki

Podkomisje: Podkomisja ds. gospodarki morskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Warszawa, 1973, inzynier elektryk

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: techniczne, inzynier

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polska Partia Przyjaciol Piwa (Lista)
- posłowie z 22 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polska Partia Przyjaciol Piwa (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. turystyki (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. gospodarki morskiej (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Warszawska, Warszawa, 1973, inzynier elektryk (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z techniczne, inzynier (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)