Waldemar Bartosz

Imię i nazwisko: Waldemar Bartosz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Lista: NSZZ Solidarnosc

Okreg wyborczy: 8 Kielce

Podkomisje: Podkomisja stala do kontroli i oceny realizacji budzetu

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektorych ustaw wraz z projektami dziewieciu podstawowych aktow wykonawczych (druk 885)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzen (druk 196, 256)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej o ksztaltowaniu srodkow na wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej w 1993 r. (druk 607) oraz projektow ustaw zawartych w drukach nr 490 i 574

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zawartych w drukach nr 608, 490, 574

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1978, Wydzial Filozofii, sp. psychologia

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik organizacji spolecznej

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z NSZZ Solidarnosc (Lista)
- posłowie z 8 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja stala do kontroli i oceny realizacji budzetu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektorych ustaw wraz z projektami dziewieciu podstawowych aktow wykonawczych (druk 885) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzen (druk 196, 256) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej o ksztaltowaniu srodkow na wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej w 1993 r. (druk 607) oraz projektow ustaw zawartych w drukach nr 490 i 574 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zawartych w drukach nr 608, 490, 574 (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1978, Wydzial Filozofii, sp. psychologia (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik organizacji spolecznej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)