Wanda Sikora

Imię i nazwisko: Wanda Sikora
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Lista: Porozumienie Ludowe - S RI

Okreg wyborczy: 16 Torun

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Rolnicze, Janowice, 1953, Ogolny Rolniczy

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolniczy - hodowca drobiu wodnego

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Ludowe - S RI (Lista)
- posłowie z 16 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Rolnicze, Janowice, 1953, Ogolny Rolniczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolniczy - hodowca drobiu wodnego (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)