Wanda Sokolowska

Imię i nazwisko: Wanda Sokolowska
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Wanda Sokolowska - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 3 Plock

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: wdowa

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, Wydzial Filologii Polskiej

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel szkol srednich

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 3 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z wdowa (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, Wydzial Filologii Polskiej (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel szkol srednich (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)