Wieslawa Ziolkowska

Imię i nazwisko: Wieslawa Ziolkowska
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Wieslawa Ziolkowska - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy - Kolo Parlamentarne

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Wielkopolska Unia Socjaldemokratyczna

Okreg wyborczy: 18 Poznan

Partia (wybory): Wielkopolska Unia Socjaldemokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnych projektow ustaw o zmianie ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (druk 489), zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk 488)

Podkomisje: Podkomisja stala do kontroli i oceny realizacji budzetu

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia nowelizacji ustawy - Prawo bankowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o grach losowych i zakladach wzajemnych (druk 86, 99)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowych projektow ustaw 1) o podatku dochodowym od osob prawnych oraz zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania, 2) o zmianie ustawy - Prawo budzetowe oraz niektorych innych ustaw, 3) o zasadach

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (druk 285)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim (druk 290)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 434)

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania oraz niektorych innych ustaw (druk 599)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (druk 332)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osob fizycznych

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna, Poznan, 1973, Wydzial Handlowo-Ekonomiczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy - Kolo Parlamentarne
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wielkopolska Unia Socjaldemokratyczna (Lista)
- posłowie z 18 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Wielkopolska Unia Socjaldemokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnych projektow ustaw o zmianie ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (druk 489), zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk 488) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja stala do kontroli i oceny realizacji budzetu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia nowelizacji ustawy - Prawo bankowe (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o grach losowych i zakladach wzajemnych (druk 86, 99) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowych projektow ustaw 1) o podatku dochodowym od osob prawnych oraz zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania, 2) o zmianie ustawy - Prawo budzetowe oraz niektorych innych ustaw, 3) o zasadach (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (druk 285) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim (druk 290) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 434) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania oraz niektorych innych ustaw (druk 599) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (druk 332) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osob fizycznych (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna, Poznan, 1973, Wydzial Handlowo-Ekonomiczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)