Wit Majewski

Imię i nazwisko: Wit Majewski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Wit Majewski - II kadencja 1993 - 1997
- Wit Majewski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 2 Legionowo

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o monopolu tytoniowym i poselskiego projektu ustawy o monopolu spirytusowym (druk 188, 267)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (II) - druk 349, 474

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. zbadania ograniczen dotyczacych uprawnien pracowniczych oraz oceny mozliwosci naprawienia krzywd i szkod wyrzadzonych z powodow politycznych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania inicjatywy ustawodawczej dotyczacej zmiany ustawy o zwrocie majatku utraconego przez zwiazki zawodowe i organizacje spoleczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o separacji i adopcji (druk 540)

Podkomisje: Podkomisja zagadnien systemu zrodel prawa

Podkomisje: Podkomisja praw i obowiazkow obywateli

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o uregulowaniu roszczen wynikajacych z przejecia gruntow na obszarze m.st. Warszawy (druk 418)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy "Karta Nauczyciela" i ustawy o szkolnictwie wyzszym (druk 244, 244-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (druk 238)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw rzadowego o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne oraz poselskiego w sprawie obowiazku skladania deklaracji o stanie majatkowym przez poslow i sena

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej o ksztaltowaniu srodkow na wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej w 1993 r. (druk 607) oraz projektow ustaw zawartych w drukach nr 490 i 574

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (druk 349, 474)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zawartych w drukach nr 608, 490, 574

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie trybu powolania Krajowej Rady ds. Radia i Telewizji (druk 529)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia zalozen polityki pienieznej na 1993 r. oraz Raportu o stanie pieniadza (druk 601)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania inicjatywy ustawodawczej dotyczacej zmiany ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1966, Wydzial Prawa, kierunek prawniczy

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu systemow politycznych i prawa konstytucyjnego

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 2 Legionowo (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o monopolu tytoniowym i poselskiego projektu ustawy o monopolu spirytusowym (druk 188, 267) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (II) - druk 349, 474 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. zbadania ograniczen dotyczacych uprawnien pracowniczych oraz oceny mozliwosci naprawienia krzywd i szkod wyrzadzonych z powodow politycznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania inicjatywy ustawodawczej dotyczacej zmiany ustawy o zwrocie majatku utraconego przez zwiazki zawodowe i organizacje spoleczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o separacji i adopcji (druk 540) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja zagadnien systemu zrodel prawa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja praw i obowiazkow obywateli (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o uregulowaniu roszczen wynikajacych z przejecia gruntow na obszarze m.st. Warszawy (druk 418) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy "Karta Nauczyciela" i ustawy o szkolnictwie wyzszym (druk 244, 244-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (druk 238) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw rzadowego o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne oraz poselskiego w sprawie obowiazku skladania deklaracji o stanie majatkowym przez poslow i sena (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej o ksztaltowaniu srodkow na wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej w 1993 r. (druk 607) oraz projektow ustaw zawartych w drukach nr 490 i 574 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (druk 349, 474) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zawartych w drukach nr 608, 490, 574 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie trybu powolania Krajowej Rady ds. Radia i Telewizji (druk 529) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia zalozen polityki pienieznej na 1993 r. oraz Raportu o stanie pieniadza (druk 601) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania inicjatywy ustawodawczej dotyczacej zmiany ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1966, Wydzial Prawa, kierunek prawniczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu systemow politycznych i prawa konstytucyjnego (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)