Wojciech Arkuszewski

Imię i nazwisko: Wojciech Arkuszewski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Wojciech Arkuszewski - II kadencja 1993 - 1997
- Wojciech Arkuszewski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: NSZZ Solidarnosc

Okreg wyborczy: 24 Ostroleka

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o dzialalnosci ubezpieczeniowej (druk 547, 561, 652)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania "Programu dzialan dostosowujacych gospodarke polska do wymagan Ukladu Europejskiego" (druk 626)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia nowelizacji ustawy - Prawo bankowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych oraz o zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania (druk 27)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia wydatkow budzetowych w I kwartale 1992 r. w czesciach budzetowych 01, 10, 11, 03, 07, 12 i 43 (zal. nr 1 do projektu ustawy o prowizorium budzetowym) - druk 19

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowych projektow ustaw 1) o podatku dochodowym od osob prawnych oraz zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania, 2) o zmianie ustawy - Prawo budzetowe oraz niektorych innych ustaw, 3) o zasadach

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia zalacznikow do rzadowego projektu ustawy o prowizorium budzetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1992 r. (druk 19)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 434)

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania oraz niektorych innych ustaw (druk 599)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia zalozen polityki pienieznej na 1993 r. oraz Raportu o stanie pieniadza (druk 601)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, Wydzial Fizyki, sp. fizyka teoretyczna

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z NSZZ Solidarnosc (Lista)
- posłowie z 24 Ostroleka (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o dzialalnosci ubezpieczeniowej (druk 547, 561, 652) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania "Programu dzialan dostosowujacych gospodarke polska do wymagan Ukladu Europejskiego" (druk 626) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia nowelizacji ustawy - Prawo bankowe (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych oraz o zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania (druk 27) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia wydatkow budzetowych w I kwartale 1992 r. w czesciach budzetowych 01, 10, 11, 03, 07, 12 i 43 (zal. nr 1 do projektu ustawy o prowizorium budzetowym) - druk 19 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowych projektow ustaw 1) o podatku dochodowym od osob prawnych oraz zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania, 2) o zmianie ustawy - Prawo budzetowe oraz niektorych innych ustaw, 3) o zasadach (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia zalacznikow do rzadowego projektu ustawy o prowizorium budzetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1992 r. (druk 19) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 434) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania oraz niektorych innych ustaw (druk 599) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia zalozen polityki pienieznej na 1993 r. oraz Raportu o stanie pieniadza (druk 601) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, Wydzial Fizyki, sp. fizyka teoretyczna (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)