Zbigniew Gorzelanczyk

Imię i nazwisko: Zbigniew Gorzelanczyk
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Zbigniew Gorzelanczyk - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art.

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 14 Zielona Gora

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. bankowosci i ubezpieczen

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Wychowania Fizycznego, Wroclaw, 1968, Wychowanie Fizyczne

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: sprzedaz hurtowa i detaliczna

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 14 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. bankowosci i ubezpieczen (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Wychowania Fizycznego, Wroclaw, 1968, Wychowanie Fizyczne (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z sprzedaz hurtowa i detaliczna (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)