Zbigniew Janas

Imię i nazwisko: Zbigniew Janas
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Zbigniew Janas - X kadencja 1989 - 1991
- Zbigniew Janas - II kadencja 1993 - 1997
- Zbigniew Janas - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. losow Trojkata Wyszehradzkiego

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Technikum Kolejowe, Warszawa, 1973, sp. automatyka i zabezpieczenie ruchu kolejowego

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: automatyk urzadzen elektroenergetycznych

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. losow Trojkata Wyszehradzkiego (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Kolejowe, Warszawa, 1973, sp. automatyka i zabezpieczenie ruchu kolejowego (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z automatyk urzadzen elektroenergetycznych (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)