Zenon Witt

Imię i nazwisko: Zenon Witt
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 19 Gorzow

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: - Akademia Rolnicza, Poznan, 1955, Wydzial Ekonomiczno-Rolniczy, sp. ekonomika rolnictwa

Ukonczona szkola: - Szkola Glownego Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1958

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 19 Gorzow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Akademia Rolnicza, Poznan, 1955, Wydzial Ekonomiczno-Rolniczy, sp. ekonomika rolnictwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Szkola Glownego Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1958 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)