Zofia Kowalczyk

Imię i nazwisko: Zofia Kowalczyk
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 36 Katowice

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy budzetowej na rok 1992 (druk 183)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii dotyczacej dzialalnosci Biur Pracy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej na rok 1993 wraz z uzasadnieniem - w czesciach dot. Komisji Polityki Spolecznej (druk 598)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 pazdziernika 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 351)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Ogrodnicze, Pruszcz Gdanski, 1964, rolnik - ogrodnik

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 36 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy budzetowej na rok 1992 (druk 183) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii dotyczacej dzialalnosci Biur Pracy (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej na rok 1993 wraz z uzasadnieniem - w czesciach dot. Komisji Polityki Spolecznej (druk 598) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 pazdziernika 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 351) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Ogrodnicze, Pruszcz Gdanski, 1964, rolnik - ogrodnik (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)