Zygmunt Kufel

Imię i nazwisko: Zygmunt Kufel
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 19 Gorzow

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych zmian ustrojowych w sadownictwie oraz kasacji (Druk 140, 140-A, 137, 138)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o separacji i adopcji (druk 540)

Podkomisje: Podkomisja zagadnien systemu zrodel prawa

Podkomisje: Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Stanu (druk 87)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw lustracyjno-dekomunizacyjnych (druk 386, 394, 399, 406, 417, 423)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: - Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1973, Wydzial Prawa, sp. cywilistyka

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan, 1978

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracyjny, delegat pelnomocnika rzadu d/s reformy samorzadu terytorialnego

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 19 Gorzow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych zmian ustrojowych w sadownictwie oraz kasacji (Druk 140, 140-A, 137, 138) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o separacji i adopcji (druk 540) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja zagadnien systemu zrodel prawa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Stanu (druk 87) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw lustracyjno-dekomunizacyjnych (druk 386, 394, 399, 406, 417, 423) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1973, Wydzial Prawa, sp. cywilistyka (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan, 1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracyjny, delegat pelnomocnika rzadu d/s reformy samorzadu terytorialnego (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)