Podkomisje: Podkomisja ds. prywatyzacji i reprywatyzacji

Jozef Kalisz
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Konrad Napierala
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny
Leszek Zielinski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
Wladyslaw Adamski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Wladyslaw Frasyniuk
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Wojciech Szczesny Zarzycki
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego