Podkomisje: Podkomisja ds. przemyslu zbrojeniowego

Adam Matuszczak
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska
Janusz Korwin-Mikke
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Unii Polityki Realnej
Roman Wierzbicki
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe
Zygmunt Mogila-Lisowski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego