Podkomisje: Podkomisja ds. Sportu Wyczynowego

Czeslaw Fiedorowicz
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Henryk Hajduk
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Jerzy Wenderlich
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Marek Wielgus
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Marian Michalski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Roman Kurzbauer
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Kolo Mniejszosci Niemieckiej
Tadeusz Jozef Kowalczyk
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Wladyslaw Bulka
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Zbigniew Pietrzykowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform