Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do kontroli wprowadzania i wykonania ustaw rozpatrzonych przez Komisje w biezacej kadencji

Janusz Piechocinski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Teresa Dobosz
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Zbigniew Bomba
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny