Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii na temat projektu ustawy budzetowej na 1993 r. w czesci dotyczacej pomocy spolecznej (druk 598)

Anna Bankowska
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
Kazimierz Pekala
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego