Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o strazach gminnych

Janusz Koza
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc
Marek Lewandowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Maria Kurnatowska
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Miroslaw Pawlak
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Piotr Pankanin
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny
Stanislaw Pawlak
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny