Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do prac nad projektem ustawy o niestosowaniu przepisow o przedawnieniu w zakresie wymienionym w punkcie 3 Uchwaly Sejmu z dnia 1 lutego 1992 r.

Aleksander Malachowski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy - Kolo Parlamentarne
Henryk Opilo
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej
Jan Piatkowski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
Jerzy Wiatr
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
Stanislaw Zajac
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego