Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o obowiazkowych egzemplarzach bibliotecznych (druk nr 1673)

Ryszard Ulicki
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Wieslaw Golebiewski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego