Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, zwrocie bankom wyplaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 939)

Alfred Domagalski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Beata Swierczynska
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny
Jan Olszowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Jerzy Jankowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Joanna Szafruga-Sypniewska
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Katarzyna Maria Piekarska
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony