Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie kodeksu postepowania karnego (druk nr 168)

Janusz Niemcewicz
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Jerzy Wierchowicz
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci