Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (druk 285)

Anna Bankowska
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
Michal Boni
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny
Wieslawa Ziolkowska
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy - Kolo Parlamentarne