Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow budzetow na 1994 r. jednostek pozarzadowych

Andrzej Wielowieyski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Jan Kubik
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Janusz Piechocinski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Mieczyslaw Czerniawski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Wojciech Arkuszewski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Kolo Konserwatywno-Ludowe