Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy budzetowej na rok 1992 (druk 183)

Alojzy Szablewski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
Anna Bankowska
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
Jan Litynski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Jan Rulewski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
Joanna Starega-Piasek
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Michal Boni
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny
Tomasz Szczepula
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Zofia Kowalczyk
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego