Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk 447)

Czeslaw Sleziak
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
Henryk Kroll
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Kolo Mniejszosci Niemieckiej
Jan Wyrowinski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Wladyslaw Liwak
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna