Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarow i uslug i podatku akcyzowym (druk nr 114)

Krzysztof Kaminski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Lidia Bladek
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Piotr Chojnacki
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony