Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druk 245)

Anna Bankowska
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
Jan Litynski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Joanna Starega-Piasek
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Michal Boni
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny